New York Fashion Week Spring ’19


Changsheng Yu

 • Spring/Fall 2019 Collections
  Changsheng Yu
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Changsheng Yu
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Changsheng Yu
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Changsheng Yu
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Changsheng Yu
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Changsheng Yu
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Changsheng Yu
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Changsheng Yu
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Changsheng Yu

Jessica (Ching Chi) Lai

 • Spring/Fall 2019 Collections
  Jessica Lai
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Jessica Lai
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Jessica Lai
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Jessica Lai
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Jessica Lai
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Jessica Lai
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Jessica Lai

Justing Kong Jiang

Longwen Li and Kiwon Kang

 • Spring/Fall 2019 Collections
  Longwen Li
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Longwen Li
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Longwen Li
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Longwen Li
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Longwen Li
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Longwen Li
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Longwen Li
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Longwen Li
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Longwen Li
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Longwen Li

Lusha Wang

 • Spring/Fall 2019 Collections
  Lusha Wang
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Lusha Wang
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Lusha Wang
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Lusha Wang
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Lusha Wang

Mark Kazu Mekaru, Katy Fang Liu and Amo (Yu Ling) Chou

Nicholle Jones

Snezana Anicic-Van Pelt

Tingting Cai and Esther (Tian) Qi

Vivid Yunan Ma

 • Spring/Fall 2019 Collections
  Vivid Yunan Ma
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Vivid Yunan Ma
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Vivid Yunan Ma
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Vivid Yunan Ma
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Vivid Yunan Ma
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Vivid Yunan Ma
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Vivid Yunan Ma
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Vivid Yunan Ma

Yoonsuk Lee

Zhihan Liu

 • Spring/Fall 2019 Collections
  Zhihan Liu
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Zhihan Liu
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Zhihan Liu
 • Zhihan Liu
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Zhihan Liu
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Zhihan Liu
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Zhihan Liu
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Zhihan Liu

Zibo Wang

 • Spring/Fall 2019 Collections
  Zibo Wang
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Zibo Wang
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Zibo Wang
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Zibo Wang
 • Spring/Fall 2019 Collections
  Zibo Wang